YOU CAN'T GET ENOUGH

Separate from your affliction
Feel alone when I look in your eyes
I'm no longer your addiction
A distant void
reflecting in your lies
Don't say a word
Don't cry

You can't get enough
Under your skin
You can't get enough
Drawing your sin

Your lower power is now calling
Spiders crawling
through your open pores
In your presence feel you're falling
I say enough but all you want is more
Don't say a word
Don't lie

You can't get enough
Under your skin
You can't get enough
Drawing your sin

     

MAI EN TENS PROU

Separat de la seva aflicció
Sentir-se sol quan miro en els teus ulls
Jo ja no sóc la teva addicció
Un buit distant
que es reflecteix en les teves mentides
No diguis ni una paraula
No ploris

Mai en tens prou
Sota la teva pell
Mai en tens prou
Dibuixant el teu pecat

El seu poder diu que ara ha disminuït
Aranyes que s'arrosseguen
a través dels seus porus oberts
En la seva presència se sent que estàs caient
Jo dic prou, però tot el que vols és més
No diguis ni una paraula
No menteixis

Mai en tens prou
Sota la teva pell
Mai en tens prou
Dibuixant el teu pecat