FACE DOWN

Relieve me, the weight is glued
Deceive me, forget about the truth
Don't read me, I'm so transparent
Don't feed me now

Face down
To guilty to be happy
Right inside
To guilty to be happy

I lust for thrill and danger
Don't trust me, I've said it all before
Believe me, I want forgiveness
You see me stripped and naked
I live for a taste of violence
I'm dying to get another breath

Face down
To guilty to be happy
Right inside
To guilty to be happy
     

CARA AVALL

Reviu-me, el pes s'enganxa
Enganya'm, oblida't de la veritat
No em llegeixis, sóc tan transparent
No m'alimentis

Cara avall
Massa culpable per ser feliç
Dintre
Massa culpable per ser feliç

Tinc luxúria d'emoció i perill
No et fiis de mi, ho he dit tor abans
Creu-me, vull que em perdonis
Tu que em veus despullat i nu
Visc per el gust de la violéncia
M'estic morint per arribar a respirar

Cara avall
Massa culpable per ser feliç
Dintre
Massa culpable per ser feliç